- Οι Υπηρεσίες μας

Το γραφείο μας καλύπτει πλήρως όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά από συμβολαιογράφους. H συνεχής παρακολούθηση των νομοθετικών και φορολογικών εξελίξεων, εγγυάται έγκυρες και αξιόπιστες υπηρεσίες με γνώμονα την εξασφάλιση των συμφερόντων σας.

Πώληση Ακινήτων

Δωρέα Ακινήτων

Αποδοχή Κληρονομιάς

Γονική Παροχή

Ανταλλαγή Ακινήτων

Διανομη Ακινήτων

Πληρεξούσιο

Διαθήκη

Σύσταση Εταιρείας

Τροποποίηση Καταστατικου

Ένορκες Βεβαιώσεις

Πράξη αναγνώρισης τέκνου

Συναίνεση σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Προσύμφωνο

Σύμφωνο συμβίωσης

Αναγκαστική εκτέλεση

- Επικοινωνια

Καλέστε μας

Τηλέφωνο 210 3805287

Διέυθυνση

Zoodochou Pigis 3
10678
Athens Greece