- Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή;

GR-Ποια είναι η απαραίτητη νομική ενέργεια, στην οποία πρέπει να προβούν τα πρόσωπα, που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο;

GR-Κάθε ιατρική πράξη, που αποβλέπει σε υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής, πρέπει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1456  ΑΚ να διενεργείται με την συναίνεση των προσώπων αυτών. Στο οικείο άρθρο απαντώνται τα ερωτήματα σχετικά με την παροχή συναίνεσης άγαμης γυναίκας και άντρα εφόσον συντρέχει ελεύθερη ένωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Με συμβολαιογραφικό επίσης έγγραφο, παρέχεται η δυνατότητα μεταθανάτιας γονιμοποίησης.

Papachristou Public Notary 25/02/2021 17:11

- Προσέγγιση

- Επικοινωνια

Καλέστε μας

Τηλέφωνο 210 3805287

Διέυθυνση

Zoodochou Pigis 3
10678
Athens Greece